Tất cả bài viết của congtylia

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2016

LIA xin gửi tới các bạn thông tin về chương trình Du học nghề điều dưỡng tại CHLB Đức2016 như sau:

Đối tương của khóa học:

• Tuổi từ 18-28, đã tốt nghiệp PTTH

• Đang học đại học hoặc tốt nghiệp đại học

• Đang học tại các trường nghề, trung cấp, cao đẳng

• Các bạn chưa biết tiếng đến các bạn đã có trình độ tiếng Đức B1

Thời gian học: Khóa học sẽ kéo dài trong khoảng1 năm, bắt đầu từ 1.5.2015 – 1.5.2016.

Thời gian đăng ký : 14/04/2016 – 29/5/2016