Tất cả bài viết của nhaiedu

cấp nhanh chứng chỉ sơ cấp nghề trên toàn quốc

THÔNG BÁO MỞ LỚP
         Kính gửi : Quý khách hàng trên toàn quốc

Hiện nay Viện Giáo dục Xây dựng Việt Nam luôn tuc chiêu sinh, tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ nghề, sơ cấp nghề các loại ngành nghề cho tất cả các học viên trên khắp cả nước sau khi ra trường các ban có thể làm việc tốt chuyên môn mà các bạn đã được đào tạo trong một môi trường tốt như:

 – Đào tạo và cấp chứng chỉ nghề Cơ khí. 

- Đào tạo và cấp chứng chỉ nghề Mộc.

Dịch vụ đăng tải năng lực hoạt động xây dựng lên web BXD nhanh Nhất

XIN THÔNG BÁO

 V/v: Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.

– Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

-Căn cứ nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12 tháng12 năm 2009 của -Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.