Bán máy tính 120€

Chia sẻ với mọi người

Bán 1 bộ máy tính có đầy đủ màn hình ,bàn phím….

vào nét đọc baó xem phim …OK

giá 130€  nhà gần chợ ĐX  Berlin

liên hệ  0160.98287730

Bình luận
20 lượt xem | 2 lượt xem trong ngày