Cách trình bày một bài luận văn thạc sĩ (P2)

Chia sẻ với mọi người

Nhóm viết luận văn của Luận văn hay xin tiếp tục những vấn đề trong cách trình bày luận văn thạc sĩ. Yêu cầu chung của phần trình bày luận văn chính là sự ngắn gọn, rõ ràng, sạch sẽ, đúng chuẩn theo quy định của một bài luận văn thạc sĩ. Cụ thể:

Soạn thảo văn bản

Kiểu chữ Time New Roman, cỡ 13 của hệ Winword, dãn dòng 1.5, lề trên lề dưới đều 3cm, lề trái 3.5cm còn lề phải 2cm. số trang đánh ở giữa, trên đầu trang. Luận văn in một mặt giấy A4, không quá 100 trang.

Tiểu mục

Các tiểu mục được trình bày, đánh số và nhóm chữ số nhưng nên chỉ nhiều nhất là 4 chữ số với ý nghĩa từ trái sang là chương, mục, nhóm tiểu mục và tiểu mục. lưu ý tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục.

Bảng biểu, sơ đồ

Bảng biểu, sơ đồ hình vẽ phải được đánh số gắn liền với số chương và có trích dẫn đầy đủ nếu như lấy từ nguồn khác. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên còn hình vẽ ở phía dưới. các hình vẽ bằng mực đen, có đánh số và cỡ chữ bằng cỡ chữ trong văn bản để khi được đề cập đến phải nêu rõ số của hình, bảng.

Nếu trong bài có phương trình toán học thì nên thống nhất trình bày trên dòng đơn hay dòng kép, nếu có kí hiệu mới thì phải có giải thích và đơn vị tính đi kèm trong phương trình. Trong trường hợp nhiều kí hiệu mới, có thể đưa vào danh mục đầu luận văn.

Viết tắt

Luận văn chỉ nên viết tắt từ, cụm từ, thuật ngữ sử dụng nhiều trong luận văn nhưng cũng nên tránh lạm dụng, viết tắt cụm từ dài, mệnh đề ít xuất hiện. nếu có quá nhiều từ viết tắt thì cần lập bảng danh mục chữ viết tắt xếp theo thứ tự ở đầu luận văn.

Tài liệu tham khảo, cách trích dẫn

Nếu sử dụng tài liệu của người khác, cần có trích dẫn để thể hiện sự tôn trọng công trình của người trước. Danh mục tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự trích dẫn trong luận văn.

Phụ lục

Là nội dung cần thiết để minh họa, hỗ trợ cho bài luận như tranh, biểu mẫu, số liệu, bản câu hỏi…

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi hi vọng bạn sẽ không còn bỡ ngỡ với việc làm luận văn.

 

Nếu có bất kì khó khăn gì thì hãy đến với Luận văn hay để được hỗ trợ tốt nhất từ viết tiểu luận thuê cho đến luận văn cao học. Mỗi sản phẩm của chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.

Bình luận
4181 lượt xem | 1 lượt xem trong ngày

Các tin khác