Thẻ lưu trữ: chứng chỉ lái vận thăng

Chứng chỉ lái Vận Thăng – Chứng chỉ Vận Hành Vận Thăng

01695355450 CHỨNG CHỈ LÁI VẬN THĂNG – CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH VẬN THĂNG CẤP NHANH NHẤT

ĐÀO TẠO LÁI VẬN THĂNG – CẤP CHỨNG CHỈ LÁI VẬN THĂNG

(Vận thăng – Cẩu tháp – Cần Trục – Cẩu Trục – Móc cáp Treo Hàng)

  • Thời lượng đào tạo nhanh: 2 tháng ( Lớp cấp tốc 1 tháng)
  • Thời gian cấp chứng chỉ Lái Vận Thăng nhanh: 1 ngày sau khi thi
  • Địa điểm học: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An Hoặc ngay tại đơn vị có nhu cầu đào tạo.