Thẻ lưu trữ: học nghề điện dân dụng

Học nghề điện dân dụng, cấp chứng chỉ điện dân dụng

0169.5355.450 Học sơ cấp nghề điện dân dụng, cấp chứng chỉ nghề điện dân dụng, điện công nghiệp, khóa học nghề điện dân dụng tại Hà Nội.

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC & NGHỀ NGHIỆP
ĐÀO TẠO NGHỀ: ( ĐIỆN DÂN DỤNG, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH…)
Tel : 0169.5355.450

1.    Những ai có thể học nghề điện dân dụng?

Người lao đng có đ sc khe, có trình đ t tiu hc tr lên.