Thẻ lưu trữ: học thợ cơ khí

Chứng chỉ THỢ CƠ KHÍ ở đây cấp nhanh nhất

Cấp nhanh chứng chỉ thợ cơ khí 01695355450 – khóa đào tạo ngắn hạn thợ cơ khí


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DẬY NGHỀ ĐÔNG NAM Á

Thông báo: Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Thợ Cơ Khí

Tel: 0169.5355.450                      

(Thợ Cơ Khí, THợ Hàn, Thợ Cốt Pha, Thợ Cầu Đường, Thợ Điện, Thợ Sơn)

Khung Đaò Tạo chứng chỉ Thợ Cơ Khí

  • Thời gian đào tạo: 2 tháng
  • Thời gian thực học: 320 giờ
  • Lý thuyết: 80 giờ
  • Thực hành: 240 giờ
  • Thời gian ôn và kiểm tra CẤP chứng chỉ thợ cơ khí: 30 giờ.