Thẻ lưu trữ: lập và quản lý

Địa điểm học chứng chỉ lập và quản lý dự án công nghệ thông tin nhanh nhất

     

Lời đầu tiên, Viện Giáo Dục Xây Dựng Việt Nam (Edubuild) xin gửi đến Qúy đối tác, Qúy khách hàng và toàn thể cán bộ công nhân viên lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành đạt!

 

                                    THÔNG BÁO MỞ LỚP


“ BỘ MÔN LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ”

 

NỘI DUNG :

Học phần 01: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT (12 tiết)

- Chuyên đề 1: Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát